Projecte web amb WordPress

A Neorg som especialistes en el desenvolupament de plataformes amb WordPress. El nostre equip de dissenyadors, programadors i copywirters t’acompanyaran per aconseguir el resultat òptim i espectacular que estàs esperant.

La creació d’un lloc web inclou els següents serveis:

Arquitectura web

Disseny

Programació

Copywriting

SEO on page

Analítica web

Coordinació

Arquitectura web

Com es treballarà l’arquitectura web?
Neorg portarà a terme un estudi de paraules clau i volums de cerca aplicat a cadascun dels mercats clau per a la marca i els idiomes necessaris.
En base a aquest anàlisi previ, Neorg realitzarà una proposta d’arquitectura web que s’adapti a les necessitats del projecte, la rellevància de la informació i que tingui en compte els criteris UX/UI. Concretament, es definiran les seccions que contindrà el web; la jerarquia de la informació de cadascuna d’elles; la jerarquia d’URL (primer, segon i tercer nivell, si n’hi ha); les taxonomies (categorització de continguts); i l’etiquetat dels continguts.
Un cop validada la proposta inicial d’estructura i informació de cada secció, es passarà a la fase de disseny.

Disseny

Per a la presentació de la proposta de look & feel, se'n crearan un màxim de 3 en format jpeg o pdf per a la seva validació. En aquest punt, el client podrà sol·licitar tots els canvis i proves d’estil que necessiti per determinar l’estil gràfic del projecte.
Un cop validat el look & feel, es dissenyaran la resta de plantilles web.

A facilitar per part del client:

El pressupost d’aquest projecte no inclou*:

*Neorg pot proporcionar tots aquests serveis sota pressupost previ

Programació

La plataforma es programarà amb el framework WordPress i tindrà les següents funcionalitats:

Copywriting

Per a la creació de textos de la plataforma, un especialista de Neorg s’entrevistarà amb el client amb l’objectiu de captar l’essència i el to del discurs, perquè sigui coherent amb la imatge corporativa que es vol transmetre.

SEO on page

Un cop programada la plataforma web, es realitzarà l’optimització bàsica del SEO on page d’acord amb els criteris de l’algoritme de cerca de Google.

Analítica web

Google Analytics
Neorg inclou sempre la configuració de Google Analytics als projectes web desenvolupats per l’agència.
Google Search Console
Search Console és l’eina de Google que permet supervisar i mantenir el posicionament orgànic de la web i que a més ajuda a detectar errors que puguin sorgir i que afectin al posicionament.

La següent proposta inclou:

Coordinació del projecte

La coordinació del projecte web anirà a càrrec d’un professional especialitzat de Neorg, amb experiència en desenvolupament web, comunicació i màrqueting online.
Aquest professional serà el contacte principal de l’agència amb el client durant l’execució del projecte.

Contacta amb nosaltres